Så pen som du er

Så pen som du er…
(F. Johansen)

Store øyne
blått blikk
dype variasjoner
gamle ting
som brått fikk
nye undertoner

Lyse lokker
høyreist
med sårhet under glansen
Lyset slokker
gøy reist
lokket ut av transen

og om du ikke så det så jeg deg
tusen mil fra muligheten i tanke ikke vei, for

Jeg tør ikke en gang å drømme deg hit
kke en gang å drømme meg dit
tø’kke en gang å tenke på deg sånn
du vet,
så pen som du er…

Varme tanker
myk stemme
lune vibrasjoner
har en streng
så ryk denne
spiller sure toner

Sover ikke
ligger bare
her og ser i taket
elsker ikke
digger bare
bildet jeg fikk smake

og om du ikke så det så jeg deg
tusen mil fra muligheten i tanke ikke vei, for

Jeg tør ikke en gang å drømme meg dit
du er, ikke en gang å drømme meg litt mer
nær, tø’kke en gang å tenke på deg sånn
du vet,
så pen som du er…

Tv ruta
tidsvindu
regissert for drømmer
en stund så er du
litt min du
mitt smil om du skjønner?

og om du ikke så det så jeg deg
tusen mil fra muligheten i tanke ikke vei, for

Jeg tør ikke en gang å drømme meg dit
du er, ikke en gang å drømme meg litt mer
nær, tø’kke en gang å tenke på deg sånn
du vet,
så pen som du er…