Meg først

Meg først
(F. Johansen)

Jeg sitter i en bil det er rushtrafikk på gang
alle har så dårlig tid at ingen kommer fram
Alle skal helst foran, det er en ærlig sak
men skal noen komme først må noen andre komme bak
men foran står et vogntog
som må fram for han er størst, men vi tenker:

meg, meg, meg, meg først

Jeg sitter i et fly, vi landa nettopp nå
rundt meg er det kamp om hvem som er raskest til å stå
Vi vil fort ned til bagasjen, det er som om vi ikke ser
at vi stresser for å rekke dit å vente enda mer
For der utgangen er smalest
er også frihetstrangen størst, så vi tenker:

meg, meg, meg, meg først

På grensene i landet
og med våre valg som grunn
senkes bommen for en flyktning
som hadde trodd at Svinesund
var starten på no bedre
han er sulten han er tørst, men vi tenker

meg, meg, meg…
Vi tenker meg, meg, meg…
alle tenker meg, meg, meg, meg først